Umjetnici izvođači – državljani Republike Hrvatske ispunjavaju Osnovnu punomoć kojom povjeravaju HUZIP-u ostvarivanje svojih prava za cijeli svijet.

: *
: *
:
:
Adresa: *
Grad: *
Poštanski broj: *
Država: *
: *
: *
(opcionalno):
(opcionalno):
(opcionalno):
:
: *
: *
: *
Država: *
: *
: *
: *
Telefon:
:
:
E-mail:
: *
:
:
:
od do
od do
od do