HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA
 
Na temelju članka 162. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ("Narodne novine" br. 167/03) Upravni odbor Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava na svojoj sjednici od 9. studenog 2006. donio je
 
PRAVILNIK
 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača
 
Članak 1.
 
U Pravilniku o naknadama za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača od 31. listopada 1996. ("Narodne novine" br. 1/97) mijenja se i dopunjuje Tarifa naknada za emitiranje, priopćavanje javnosti i druge oblike iskorištavanja snimljenih izvedbi umjetnika izvođača (u daljnjem tekstu: Cjenik), u odnosnim tarifnim brojevima tako da glasi:
 
A. NAKNADE ZA STALNO I POVREMENO KORIŠTENJE FIKSIRANIH IZVEDBI UMJETNIKA IZVOĐAČA
 
I. UGOSTITELJSKI OBJEKTI
 
Tarifni broj 1
 
1) Za korištenje fiksiranih izvedbi umjetnika izvođača putem mehaničke glazbe u ugostiteljskim objektima, osim u disko i noćnim klubovima, mjesečna naknada je određena na temelju osnovica vrste objekta, radnog vremena, područja na kojem se objekt nalazi i broja osoba, te iznosi kao u slijedećoj tablici:
 

UGOSTITELJSKI OBJEKTI

Vrijednosti u tablici dane su u bodovima

Vrsta objekta

Kraj radnog vremena

Područje

Kapacitet - broj osoba

do 30

od 31 do 100

Od 101 do 200

od 201

Slastičarnice, objekti gdje se ne toči alkohol i objekti gdje se ponuda ne konzumira na licu mjesta

do 21

A

146

209

314

418

 

B

113

161

241

322

 

C

101

145

217

290

od 21. do 24

A

163

232

349

465

 

B

125

179

268

358

 

C

113

161

241

322

poslije 24

A

195

279

418

558

 

B

150

215

322

429

 

C

135

193

290

386

Kantina, objekti brze prehrane

do 21

A

191

273

410

547

 

B

147

210

316

421

 

C

133

189

284

379

od 21 do 24

A

213

304

456

608

 

B

164

234

351

468

 

C

147

210

316

421

poslije 24

A

255

365

547

729

 

B

196

281

421

561

 

C

177

252

379

505

Bistro, restoran, pizzeria, konoba, krčma, pivnica, gostionica, zalogajnica, pečenjarnica

do 21

A

259

370

555

740

 

B

199

285

427

569

 

C

179

256

384

512

od 21
do 24

A

288

411

617

822

 

B

221

316

474

633

 

C

199

285

427

569

poslije 24

A

345

493

740

987

 

B

266

380

569

759

 

C

239

342

512

683

Caffe bar, buffet, kavana

do 21

A

282

402

603

804

 

B

217

309

464

619

 

C

195

278

418

557

od 21
do 24

A

313

447

670

894

 

B

241

344

516

688

 

C

217

309

464

619

poslije 24

A

375

536

804

1.073

 

B

289

413

619

825

 

C

260

371

557

743

Disco bar, noćni bar

od 21 do 24

A

613

876

1.314

1.752

 

B

472

674

1.011

1.348

 

C

424

606

910

1.213

od 00 
do 02

A

766

1.095

1.642

2.190

 

B

590

842

1.263

1.684

 

C

531

758

1.137

1.516

poslije 02

A

920

1.314

1.971

2.628

 

B

707

1.011

1.516

2.021

 

C

637

910

1.364

1.819

 

2. Područja iz tablice u stavku 1. se odnose na područje poslovanja:

 1. Područje A - grad Zagreb i turistička mjesta u sezoni turizma,
 2. Područje B - gradovi i općine s više od 10.000 stanovnika i turistička mjesta u predsezoni i posezoni,
 3. Područje C - gradovi i općine s manje od 10.000 stanovnika.

3. Za korištenje fiksiranih izvedbi umjetnika izvođača u disko ili noćnom klubu mjesečna naknada iznosi 2,4 % prihoda kluba. 

3.1 Prihod kluba računa se kao umnožak kapaciteta objekta, najviše utvrđene cijene ulaznice i broja radnih dana u mjesecu.

3.2 Navedene parametre utvrđuje svojom kontrolom HUZIP.

3.3 U slučaju kada cijena ulaznice nije utvrđena ili u slučaju kada nema naplate ulaznica, za izračun osnovice primijenit će se najviša uobičajena cijena ulaznice za takav objekt ali ne manje od 20 kuna. 

3.4 Naknada nakon svih danih popusta ni u kojem slučaju ne može biti manja od zaštitne minimalne na'knade koja iznosi (u bodovima) kako je navedeno u tablici:

 

Broj radnih dana u mjesecu

Kapacitet

do 100

od 100 do 500

preko 500

do 4

BODOVI

500

1250

2500

od 4 do 8

1000

2500

5000

od 8 do 12

1500

3750

7500

od 12 do 16

2000

5000

10000

preko 16

2500

6250

12500

 
III. TRGOVINSKI I DRUGI POSLOVNI PROSTORI
 
Tarifni broj 3
 
 1. U robnoj kući, prodavaonici, stalnom izložbenom trgovinskom prostoru, poslovnoj prostoriji, brijačkom ili frizerskom salonu, kozmetičkom salonu, zanatskoj radnji, proizvodnom pogonu ili slično, mjesečna naknada iznosi ovisno o veličini prostora i to:
  1. do 200 m2 osnovica iznosi 0,7 boda po m2,
  2. za svaki kvadrat povrh 200 m2 osnovica iznosi 0,5 bodova po m2.
 2. Ako se fiksirane izvedbe umjetnika izvođača priopćavaju i na otvorenom javnom prostoru, naknade iz prethodnog stavka uvećavaju se za 100 bodova.
 3. Za korištenje fiksiranih izvedbi umjetnika izvođača na sezonskom ili povremenom sajmu dnevna naknada iznosi 300 bodova.
 4. Za korištenje fiksiranih izvedbi umjetnika izvođača u propagandne svrhe putem vozila s razglasom dnevna naknada iznosi 20 bodova.
 5. Ukupna naknada iz prethodnih stavaka umanjuje se 25% ukoliko se radi o proizvodnom odnosno uredskom prostoru.
 6. Ukupna naknada iz stavka 1. umanjuje se za 20% isključivo za trgovačke i obrtničke objekte do 100 m2 koji koriste isključivo radio prijemnik bez odvojivih zvučnika.
 7. U površinu će se ubrajati samo oni prostori koji su pristupačni javnosti.
 8. Naknada ni u kojem slučaju ne može biti manja od zaštitne minimalne naknade koja iznosi 40 bodova.
 
Članak 2.
 
 1. U Tarifnim brojevima 1 i 3 iz članka 1. ovog Cjenika vrijednost boda iznosi 0,15 kn.
 2. Aktualna vrijednost boda će se usklađivati na godišnjoj razini po stopi koja se dobije kao polovica zbroja godišnje stope promjene potrošačkih cijena i godišnje stope promjene bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj.
 3. Relevantni podaci za izračun iz stavka 2. su podaci iz službene objave Državnog zavoda za statistiku.
 4. Usklađivanje vrijednosti boda će se vršiti 01. siječnja svake kalendarske godine počevši od 2008. primjenom posljednjih objavljenih godišnjih indeksa.
 
Članak 3.
 
Ostale odredbe Cjenika (Pravilnika o naknadama za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača od 31. listopada 1996 - NN 1/97, kao i Tarife naknada za emitiranje, priopćavanje javnosti i druge oblike iskorištavanja snimljenih izvedbi umjetnika izvođača), a koje nisu obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama Cjenika, ostaju neizmjenjene.
 
Članak 4.
 
Ovaj cjenik stupa na snagu 01. siječnja 2007.
 
U Zagrebu, 9. studenog 2006. 

 

Predsjednik Upravnog odbora HUZIP-a 
Zvonimir Stanislav