MEĐUNARODNI UGOVORI

 

 

HUZIP je zaključio međunarodne ugovore za razmjenu izvođačke naknade sa sljedećim inozemnim organizacijama za kolektivnu zaštitu prava umjetnika izvođača:

 

 • RAAP (Irska)
 • AIE (Španjolska)
 • STOART (Poljska)
 • ADAMI (Francuska)
 • AGATA (Litva)
 • EEL (Estonija)
 • SAMI (Švedska)
 • ABRAMUS (Brazil)
 • SENA (Nizozemska)
 • CREDIDAM (Rumunjska)
 • EJI (Mađarska)
 • GDA (Portugal)
 • IPF (Slovenija)
 • PI (Srbija)
 • PPL (Velika Britanija)
 • AFM-AFTRA (SAD)
 • ARTISTI (Kanada)
 • PLAYRIGHT (Belgija)
 • ACTRA PRS (Kanada)
 • GVL (Njemačka)
 • SLOVGRAM (Slovačka)
 • SAWP (Poljska)
 • NUOVO IMAIE (Italija)
 • APOLLON (Grčka)
 • ITSRIGHT (Italija)
 • GCA (Gruzija)
 • SAMPRA (Južnoafrička Republika)
 • MROC (Kanada)
 • GRAMEX (Danska)
 • CPRA/GEIDANKYO (Japan)
 • GRAMO (Norveška)
 • GRAMEX (Finska)
 • SPEDIDAM (Francuska)
 • VOIS (Rusija)
 • AIS (Bosna i Hercegovina)
 • INTERGRAM (Češka)
 • AMANAT (Kazahstan)
 • LAIPA (Latvija)
 • PROPHON (Bugarska)
 • LSG (Austrija)

 

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte službu Međunarodne razmjene, gđu. Natašu Fadljević, tel: +385 1 3033 603, e-mail: natasa.fadljevic@huzip.hr