Obrazac - Punomoć A

Umjetnici izvođači – državljani Republike Hrvatske ispunjavaju Osnovnu punomoć kojom povjeravaju HUZIP-u ostvarivanje svojih prava za cijeli svijet.

Molimo Vas da u predviđena polja upišete svoje podatke. Polja označena zvjezdicom su obvezna.

Ime: *
Prezime: *
Umjetničko ime:
Djevojačko prezime:
Adresa: *
Grad: *
Poštanski broj: *
Država: *
Naziv banke: *
IBAN žiro računa: *
Osiguranik II. stupa mirovinskog osiguranja (opcionalno):
Obveznik PDV-a (opcionalno):
Vodim poslovne knjige (opcionalno):
Članstvo u udruzi:
Spol: *
Datum rođenja: *
Mjesto: *
Država: *
MBG ili br. osobne iskaznice: *
OIB: *
Država prebivališta: *
Telefon:
Fax:
Mobitel:
E-mail:
Izvođačko svojstvo: *
Navesti sva glazbala koja koristi na snimkama:
Član orkestra/grupe (navesti naziv i datum pristupanja):
Prijašnji angažmani u orkestru/grupi:
od do
od do
od do
 
 


Popunjeni obrazac potrebno je nakon preuzimanja isprintati, vlastoručno potpisati na svim za to predviđenim mjestima te poslati redovnom poštom na adresu:

HUZIP
Ivana Broza 8A
10000 Zagreb