U nastavku Vam donosimo popis svih prava koja se ostvaruju kolektivno, a koja su navedena u novom obrascu punomoći sa kratkim objašnjenjem. Napominjemo da su prava navedena pod a), b), e), g), j), k), m) i n) već bila obuhvaćena u dosadašnjoj HUZIP-ovoj punomoći ali pod drugačijim nazivljem.
Također, zvjezdicama su označena prava koja se temeljem zakona moraju obvezno ostvarivati putem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava (jedna *), te ona koja se, osim putem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, mogu ostvarivati i individualno (dvije **).

 

 1. pravo emitiranja, uključujući emitiranje putem satelita (čl. 42 ZAPSP) *
  odnosi se na emitiranje snimljenih izvedaba na zemaljskim i satelitskim radio i TV postajama (ne uključuje kabel niti Internet)
 2. pravo reemitiranja, uključujući kabelsko reemitiranje (čl. 44 ZAPSP) *
  odnosi se na istodobno emitiranje na više različitih radio i/ili TV postaja kao i emitiranje snimljenih izvedbi putem kabelskih operatera odnosno platformi (MaxTV, A1 i sl.)
 3. pravo prijenosa izravnim protokom (čl. 45 ZAPSP) *
  odnosi se na emitiranje snimljenih izvedbi na radio i TV postajama koje emitiraju program isključivo putem kabelskih operatera ili platformi (dakle nemaju ujedno i samostalno zemaljsko emitiranje)
 4. pravo umnožavanja i priopćavanja javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti, u okviru prateće  internetske usluge (čl. 48 ZAPSP) *
  odnosi se na emitiranje snimljenih izvedbi na posebnim internetskim platformama na kojima radio i TV postaje stavljaju dostupnim svoje sadržaje ili istovremeno ili kao usluga propuštenog sadržaja (npr. usluge HRTi, RTL Play i sl.), ali koje je povezano s primarnim emitiranjem televizije i radija
 5. pravo javnog priopćavanja fiksirane izvedbe (čl. 40 ZAPSP) **
  odnosi se na bilo koje korištenje snimljenih izvedbi u javnim prostorima (npr. ugostiteljski objekti, hoteli, trgovinski i drugi poslovni prostori i sl.)
 6. pravo javnog priopćavanja emitiranja, reemitiranja, prijenosa izravnim protokom i činjenja dostupnim javnosti (čl. 47 ZAPSP-a) **
  odnosi se na korištenje snimljenih izvedbi na način da se u javnim prostorima koriste zemaljska ili kabelska emitiranja radio i TV postaja ili se snimljene izvedbe koriste sa interneta
 7. pravo činjenja dostupnim javnosti (čl. 46 ZAPSP-a) **
  odnosi se na korištenje snimljenih izvedbi na internetu
 8. pravo priopćavanja javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti, pri davanju pristupa javnosti izvedaba koje su učitali korisnici na platformama za dijeljenje sadržaja putem interneta (čl. 50 ZAPSP) **
  odnosi se na korištenje snimljenih izvedbi na internetskim platformama na koje snimke stavljaju sami korisnici (npr. Youtube, Facebook i sl.)
 9. pravo umnožavanja, u vezi s pravom činjenja dostupnim javnosti, (čl. 149 st. 4 ZAPSP-a) **
  odnosi se na umnožavanje snimljene izvedbe u svrhu njenog korištenja na internetu
 10. ostvarivanje naknade za iznajmljivanje iz članka 135. stavka 2. ZAPSP-a *
  odnosi se na iznajmljivanje snimljenih izvedbi (pravo za sada nije zaživjelo u RH)
 11. ostvarivanje naknade za javnu posudbu iz članka 135. stavka 1. ZAPSP-a *
  odnosi se na posudbe snimljenih izvedbi (pravo za sada nije zaživjelo u RH za glazbeni repertoar)
 12. pravo umnožavanja, distribuiranja, priopćavanja javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti, u korist institucija kulturne baštine, za nekomercijalne svrhe, izvedaba koje su nedostupne na tržištu u smislu članka 17. ZAPSP-a, a koje su trajni dio zbirke institucije kulturne baštine *
  odnosi se na pravo na naknadu od institucija kulturne baštine (javni arhivi, javne knjižnice, ustanove za av djelatnost i sl.) kada umnožavaju i priopćavaju javnosti snimljene izvedbe koje su trajni dio njihovih zbirki a koje su nedostupne na tržištu
 13. ostvarivanje dodatne godišnje naknade iz članka 147. ZAPSP-a *
  odnosi se na naknadu koju trebaju plaćati proizvođači fonograma  (za izvođače starih snimaka nastalih nakon 1963. godine koji su za snimanje primili jednokratnu naknadu) u iznosu od 20% ostvarenih prihoda (fizičkom prodajom ili putem interneta) od tih snimaka u slučaju njihovog ponovnog objavljivanja. 
 14. ostvarivanje naknade za umnožavanje za privatno korištenje iz članka 185. stavka 1. ZAPSP-a *
  odnosi se na naknadu prikupljenu od uvoza i/ili prodaje uređaja za privatno kopiranje snimljenih izvedbi (npr. audio snimači, USB memorije, mobiteli i sl.)
 15. ostvarivanje prava na daljnje korištenje efemernih snimki iz članka 190. stavka 3. ZAPSPa *
  odnosi se na ponovno korištenje snimljenih izvedbi koje su radio i TV postaje snimile za potrebe vlastitog emitiranja (npr. ponovno emitiranje nekog nastupa uživo u radijskom i/ili TV studiju)
 16. ostvarivanje naknade za umnožavanje i distribuiranje izvedbe korištenjem ograničenja prava   umjetnika izvođača uvrštavanjem u zbirke, iz članka 197. stavka 1. ZAPSP-a *
  odnosi se na naknadu u slučaju kada se snimljene izvedbe uvrštena u zbirke   koje su po svojem sadržaju i sistematizaciji isključivo namijenjene nastavi ili znanstvenom istraživanju (npr. CD uz udžbenik glazbenog odgoja)

 

Obrazac punomoći također sadrži i ovlaštenje za ostvarivanje individualnih prava umjetnika izvođača (umnožavanje za korištenje u jukeboxima i od strane DJ-a) isto kao što je to bilo i u starom obrascu punomoći.

Ukoliko su Vam potrebna još neka dodatna objašnjenja, pozivamo Vas da se obratite u našu pravnu službu na broj 01/3033 604.